หจก. ธนพรรณ เข็มเจาะ ซัพพลาย
โทร 081-454-9461, 098-859-9226
  • th

งานเจาะเทไดมิเตอร์ @ บ้านแลง ระยอง


งานเจาะเทไดมิเตอร์ @ บ้านแลง ระยอง

งานเจาะเท ไดมิเตอร์ 35x12 = 40 ต้น @ บ้านแลง จ.ระยอง