หจก. ธนพรรณ เข็มเจาะ ซัพพลาย
โทร 081-454-9461, 098-859-9226
  • th

งานเจาะหย่อนเข็มไอ @ สะพานสี่ นิคมพัฒนา


งานเจาะหย่อนเข็มไอ @ สะพานสี่ นิคมพัฒนา

งานเจาะหย่อนเข็มไอ 15x4 เมตร @ สะพานสี่ นิคมพัฒนา