หจก. ธนพรรณ เข็มเจาะ ซัพพลาย
โทร 081-454-9461, 098-859-9226
  • th

งานเจาะหย่อนเข็มเหลี่ยม @ แกลง ระยอง


งานเจาะหย่อนเข็มเหลี่ยม @ แกลง ระยอง

งานพื้นที่น้อยจำกัดใช้เจาะหย่อนเข็มเหลี่ยม 22x8 เมตร @ แกลง ระยอง